اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های کاردانی فنی حرفه ای

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / کاردانی فنی حرفه ای


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
آشپزی - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
بانک و بیمه - Turkish - 4 Year 86,860,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
فناوری الکترونیک - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
فناوری رایانه - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
6 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
رشد کودک - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
7 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - Turkish - 4 Year 86,860,000 تومان
8 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
طراحی داخلی - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
9 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
فیزیوتراپی - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
10 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
کمک های اولیه و اورژانسی - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
11 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
طراح مد - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
12 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
طراحی گرافیک - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
13 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
تکنولوژی ساخت و ساز - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
14 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
گردشگری و هتلداری - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
15 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
بیهوشی - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
16 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
مکاترونیک - Turkish - 2 Year 86,860,000 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت