اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده خلبانی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده خلبانی


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
خلبانی - English - 4 Year 343,097,000 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت