اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده دندانپزشکی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده دندانپزشکی


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 20000 دلار
دندانپزشکی - English - 5 Year 868,600,000 تومان
2 - دانشگاه بیکنت استانبول 13445 دلار
دندانپزشکی - Turkish - 4 Year 583,916,350 تومان
3 - دانشگاه اوسکودار استانبول 13000 دلار
دندانپزشکی - Turkish - 5 Year 564,590,000 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت