اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های ویژه دانشگاه مد

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / ویژه دانشگاه مد


ترکی
انگلیسی
1 - آکادمی مد استانبول (IMA) 3000 دلار
معرفی برنامه طراحی مد - 2 - 1 Year 130,290,000 تومان
2 - آکادمی مد استانبول (IMA) 3000 دلار
طراح مد - 2 - 1 Year 130,290,000 تومان
3 - آکادمی مد استانبول (IMA) 5000 دلار
طراحی مد و فناوری - 2 - 3 Year 217,150,000 تومان
4 - آکادمی مد استانبول (IMA) 1350 دلار
آماده سازی برای پورت هنرهای زیبا. طراحی - 3 - 1 Year 58,630,500 تومان
5 - آکادمی مد استانبول (IMA) 380 دلار
ورود به بازارهای خارجی و روشهای یافتن مشتریان جدید - 3 - 1 Year 16,503,400 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت